Exempel på implementering

PickinBasic i verkligheten

Bakgrund

Alltid är det något som saknas

För en hel massa år sedan upptäckte vi att i princip alla BI och Beslutstödsinstallationer vi gjorde saknade information för att bli riktigt bra, och det har inte ändrats på något vis. Det finns mängder med exempel på nästan perfekta lösningar som, för att bli helt perfekta, behöver kompletteras med en eller annan uppgift.


Det kan vara växelkurser för budgeterad försäljning, som inte finns i affärsystemet utan bestäms och sätts manuellt per månad en gång om året.
Det kan vara antal anställda medarbetare per avdelning, som det blir onödigt krångligt att hämta ur HR systemen.
Det kan vara regelverk för vilka användare som skall ha tillgång till vilken data i en BI applikation.

Problemet med tilläggsdata

Vår metod

För att lösa problemet med Tilläggsdata är det klart vanligaste sättet att lägga den i ett Excelark.


I bästa fall i ett väldefinerat, skyddat och underhållet Excelark som BI applikationerna kan läsa automatiskt.

I sämsta fall, som inte alls är ovanligt, kompletterar en enskild användare en befintlig BI-applikation manuellt innan analysen av informationen presenteras.


Det är inga fel på Excel, men alla som arbetar med data vet att Excelark har en förmåga att Ändra sig över tid, finnas i flera versioner, ibland på flera ställen, och vara inaktuella när dom skall användas.

Så vi bestämde oss för att göra ett litet anspråklöst men användbart system för att lagra Tilläggsinformation på ett väldefinierat och enkelt sätt.


Resultatet blev PickinBasic

Utmaning

Det är svårt att "sprida sitt budskap".

Vi är förstås övertygade om nyttan med PickinBasic, men hur får vi andra att förstå?


Med en beskrivning av ett verkligt exempel, ett Case Study. Självklart, men det har tagit lång tid och mycket funderande innan vi hittade Caset som löste följande frågeställningar:

Fråga 1

Hur förklarar men det självklara

När man väl är i hetluften med en riktig installation, hos en riktig kund, med riktig data och riktiga problem i form av saknad info, då är det inte så svårt att peka på var och hur PickinBasic kan vara till hjälp.

Är man däremot på gigantiskt avstånd från den som skall informeras, som när du läser detta på vår hemsida, och jag sitter hemma i soffan och kollar Premier league, då är det svårare. Är det dessutom så att presentationen skall knyta an till nåt intressant och begripligt, ja då ökar svårighetsgraden ytterligare.

Fråga 2

Hur kan det vara så besvärligt att vara uppdaterad ?

Tiden går fort när man skall försöka hålla sitt fiktiva demosystem uppdaterat.

Och eftersom ett inaktuellt system är lika tråkigt i den fiktiva som verkliga världen så är vår enda lösning att hitta något som håller sig aktuellt per automatik.

Lösning

I Teorin

Hos många av våra kunder används PickinBasic till säljrealterade uppföljningar. Ett annat område är Ekonomi och Finans. Vad man än väljer som Visningsexempel så blir det svårt att hålla aktuellt, svårt att förklara och svårt att göra allmängiltigt.

Så vi la ner tanken på att försöka visa er hur PickinBasic kan komplettera något redan befintligt och i stället göra en lösning som är hel i sig själv och inte bara ett komplement till något annat.

Vi behöver faktiskt bara visa ett exempel, sen är det upp till var och ens behov och vilja att omforma exemplet till något verkligt, i sin egen miljö.

Extern, allmängiltig, öppen och tillgänglig var ledorden, och efter ett kort funderande blev exemplet:

Väder

Och inte vilket väder som helst utan Väder där vi tycker det är intressant.

Genom att kombinera funktionalitet i PickinBasic med möjgheter i QlikSense Enterprise SaaS och funktioner samt data i OpenWeatherMap har vi ett bra Case Study för PickinBasic och massor att prata med både affärs- och privata kontakter om.

Kort och gott Väder alltså .

Lösning

I Praktiken

Exemplet är fastställt och det är dags att gå från ide till verklighet. Så här gör vi:

- Sätt upp PickinBasic på en vanlig Windows Server, med IIS aktiverat. Eller låt oss göra det i vår MolnServer. Aktivera Platshämtningsfunktionen som finns inbyggd och bestäm vilka Städer/Platser som är av intresse. Med stor sannorlikhet finns de i OpenWeatherMaps Platsdatabas, om inte välj en plats som ligger så nära som möjligt.
- Teckna ett demo abonnemang hos OpenWeatherMap, som är gratis under förutsättning att det inte är mer än ca 20 platser ni är intresserade av. Samt att den väderdata som hämtas räcker för era behov.
- Sätt upp två stycken applikationer i QlikSense SaaS , en för att skapa grunddata, dvs lägga upp era definierade Städer/Platser på "rätt" sätt, och en för att hämta hem och visa aktuell väderdata för dessa.
- Definiera vilka användare som skall ha tillgång till Alltid Uppdaterad Väderinfo.

Och så är det klart.

Slutresultat

Här följer några exempelbilder på hur det ser ut i Bipab's Väderapp:

Du loggar in :

 

Du får en Kartöversikt där alla Städer/Orter som är intressanta för oss visas.

 

Du kan se Var det är varmast och kallast under den närmsta veckan.

 

 

och få reda på var och hur mycket det kommer att blåsa under veckan.

 

 

Välj ut en av Platserna och få reda på hur temperaturen utvecklar sig under veckan som kommer.

 

 

Eller gläds åt att den tredje veckan i januari kommer att ge oss nästan 20 minuter extra ljus.

 

 

I QlikSense appen finns en hel massa mer exempel på hur man kan presentera Väderdata.

 

Åk till toppen