Vi har lång erfarenhet av Affärssystem

Vi kan Business Intelligence

Låt oss lösa dina BI-problem.

Vad är Business Intelligence?

Business intelligence , Data warehousing, Executive information systems, Everybody’s information system, Key Performance Indicators, Nycketalsuppföljning, Balance scorecarding.

Alla modeorden står för en och samma sak: att skapa relevant och tillförlitligt  beslutsunderlag.

Kanske är det för fikonspråket, för mångtydigheten, för komplexiteten eller för att ork och resurser helt enkelt tar slut någon stans på vägen, men faktum är att de flesta företag har mycket kvar att göra när det gäller system för beslutsstöd.

Efter att i många år ha specialiserat oss på denna typ av system har vi lärt oss hur sådana här projekt ska drivas för att få bästa resultat: hur man avgränsar ett projekt, hur det färdiga resultatet kan se ut för att ge maximal nytta, och vilka fallgropar som finns på vägen.

Historia

Business Information Providers har sina rötter i ett företag vid namn Infomanager Oy. Redan på 1980-talet utvecklade detta finska bolag en standardprodukt för datawarehouse (dw) och business intelligence (bi)
Plattformen var IBM och namnet på systemet TREND. I Sverige såldes och implementerades systemet av affärssystemsleverantören IBS.
Drygt 10 år senare, 1999,  startades InfoManager's  svenska dotterbolag,  Infomanager Scandinavia AB

Produkten hade under tiden hunnit att både byta namn till InfoManager och att kraftfullt utvecklas. Ny teknik, nya funktioner och nya moduler.
​​
Under 2004 köptes hela Infomanager, produkt och bolag, av det amerikanska företaget United Rental. UR var den ojämförligt största användaren av Infomanager och fortsatte utveckla systemet via sitt IT-bolag Wynne systems.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 
Den svenska delen av InfoManager såldes 2005, och ägs idag till 100 % av oss som arbetar här.

I samband med ägarbytet ändrades också namnet till Business Information Providers i Sverige AB. Och inriktningen mot den nya BI produkten QlikView startade.

BIPAB (som är en gångbar förkortning av vårt juridiska namn), var en av de första

Certified Implementation Partner till QlikView.

Idag använder vi nästan uteslutande Qliks Utomordentliga produkter som verktyg i våra uppdrag

Vid sidan av rent konsultarbete har vi även en liten men intressant tillverkning av egen programvara för hantering av kompletterande BI information.

Våra specialiteter

Experter på Business Intelligence. Data warehouse och beslutstöd.

Lätt att säga, men vad betyder det ?

​Under massor med år har man arbetat för att få fram system som kan hantera så mycket information som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt, med utgångspunkt från specifika delar av ett företag eller verksamhet .

​Exempel på detta är Ekonomisystem, optimerade för ekonomiavdelningens dagliga arbete, order och faktureringsystem för säljavdelningar och PA-system för lönekontoret etc.

Ett företag består ju av en hel massa avdelningar och verksamheter, och följdaktligen också av en hel mängd system och verkligen jättemycket detaljinformation.

​Vi arbetar med att sammanställa nyckelinformation från alla dessa system och ofta också extern information , för att sedan presentera rätt sak, i rätt form till rätt person.

Allt med syfte att öka möjligheterna till att fatta bättre beslut.

​Låter enkelt, men ställer en del krav, både på system och människor.

​För att fungera i denna miljö måste man ha kunskap om såväl verksamhet som teknik.

​Man måste ha lärt sig att begreppet "vinst" innebär olika saker på försäljnings avdelningen respektive hos ekonomerna. Man måste också känna till att en avdelnings framgång i en verksamhet inte alltid betyder att hela verksamheten går bra. 

​Att känna till begrepp som "Meta data", "Incrementell uppdatering", "MOLAP", "Assosiativa databaser", "Datamarts" och "in memory analysis" hör också till vår proffesion.

Erfarna Konsulter

Vi har arbetat med affärssystem i flera decennier

Business Intelligence kräver kunskap om både företag och affärssystem. BIPAB besitter båda delarna.

Vi har dessutom tillgång till utvecklingsresurser för anpassning av Qlikextensions samt vårt egna PickinBasic.

Klas Lavenius

Klas Lavenius

CEO

Med en bakgrund i affärsystemsvärlden, med inriktning på Ekonomi, logistik och försäljning, har Klas under de senaste 20 åren varit mer eller mindre helt inriktad på Business intelligence.

Anders Lindén

Anders Lindén

BI-Expert

Anders kan nästan precis allt man behöver veta om Business Intelligence.

Åk till toppen