VERSION 4.0

PICKIN BASIC

PickinBasic är ett webbaserat system med vars hjälp man samlar in uppgifter till en central databas
för vidare användning i BI applikationer.

Några av våra nöjda användare

Företag som använder eller använt systemet

OM PICKINBASIC

Vad är PickinBasic?

PickinBasic är ett webbaserat system med vars hjälp man samlar in uppgifter till en central databas för vidare användning i BI applikationer. Systemet anpassas till olika behov och miljöer genom att fylla tabeller och parametrar med företagsunika värden.

Både uppsättning av systemet i sig, såväl som inmatning av data från enskilda användare, är enkelt och okomplicerat.

ANVÄNDNING

Vad gör PickinBasic

PickinBasic formaliserar hanteringen av alla de ”runtomkring” uppgifter som behövs för att få ett bättre beslutsstöd.

Det kan vara allt från Målvärden för Effektivitets index, via Bonus satser för Kundgrupper, till Antal produktiva mantimmar per Avdelning och månad. Sådant som ofta inte finns tillgängligt i affärssystemen utan ligger gömt i Excel ark och skrivbordslådor.

PickinBasic hanterar också textinformation i form av kommentarer och handlingsplaner.

Via färdiga funktioner exporteras data för användning i befintliga, eller nya, BI applikationer som på så sätt blir fullständigare redan från början. Ett klarare beslutsstöd helt enkelt.

HÅRDVARUKRAV

Vad krävs för att köra PickinBasic?

Vi har egna hostinglösningar där man kan hosta under namn.pickinbasic.se. Då skyddas allt med ett SSL certifikat.

PickinBasic bygger på .NET Core 5/6 och kräver någon form av server. Standard är Windows men även Linux är möjligt. Databasen som används är SQLite och fungerar då på samtliga operativ.

Den enklaste varianten är att installera IIS+Hosting Package för NET Core. Det är dock möjligt att köra det som en vanlig exekverbar fil men vi rekommenderar IIS.

Klienten är en vanlig webbläsare. Chrome, Edge eller Safari som bör vara uppdaterad.

EXPORT AV DATA

Exportera till BI-System

PickinBasic version 4 använder sig av ett WebAPI som skyddas med en API-nyckel du skapar i systemet. All data exporteras som JSON vilket kan läsas in i Qlik via REST-Connector.

LICENS

Hur licensieras PickinBasic?

Användarrättigheten till PickinBasic säljs i form av en engångsavgift.
Inom företaget kan man sedan ha obegränsat antal användare och hur många Pickindatabaser som  helst.

Man betalar inga årsavgifter, men får heller inga nya versioner eller releaser.

Om och när det kommer ut nya versioner av PickInBasic får man naturligtvis tillgodoräkna sig tidigare erlagd avgift.

Åk till toppen