Här berättar vi om våra

Business Intelligence Lösningar

Allting går ut på att få bättre beslutsunderlag.

Allting går ut på att få bättre beslutsunderlag.

Bättre än vad kan man fråga sig?  Bättre än befintligt blir svaret!

Om Du startar med ett vitt papper, dvs inte har någonting, så kan arbetet med att ta fram bättre beslutstöd innebära allt från framtagning av nyckeltal, hur dom skall beräknas och presenteras, hela vägen till identifiering, länkning och bearbetning av grundläggande data.

Om Du har ett väl fungerande system för analys och uppföljning av löpande ekonomiinformation  men saknar jämförelsevärden,  så blir beslutstödet bättre om vi får hjälpa till att ta fram en budget och prognos rutin.

Om Du har koll på precis hur mycket som fakturerats av produktsortimentet till befintliga kunder, men inte vet förrän i slutet av året vad man lämnar bort i produkt och marknadsstöd, då blir beslutstödet bättre med en rutin som beräknar Nettofakturering löpande varje dag.

Genom åren har vi samlat på oss många praktiska exempel på hur man skapar bättre beslutstöd, inom olika områden, från olika branscher.

Lösningarna består alltid av erfarenhet, kunskap och bra verktyg.  Med rätt resurser förvandlar man lätt oceaner av data till en guldgruva med information.

Våra lösningar behöver inte ta månader och år att genomföra, det går oftast på dagar eller veckor.

Våra lösningar kallar vi för Business Intelligence, som resten av vår bransch, men varför krångla till det ?

Bättre beslutstöd är väl bra nog !

Teori

En av hörnstenarna i BI-konceptet är naturligtvis Informationen i sig. Och för att vara värd namnet, för att få ta steget från att vara del av oceanerna av data, till att bli en guldgruva med kunskap, så skall informationen vara:

 • Definierad
 • Tvättad
 • Kontinuerlig
 • Aktuell
 • Åtkomlig
 • Likadan
 • Begriplig

Business intelligence, förkortat BI, är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld. Business intelligence syftar ofta till att stödja beslutsfattande. Ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem *

Och kring detta finns det många, många teorier.

Business discovery är ett helt nytt sätt att arbeta som ger affärsanvändaren total kontroll **

BI-systemens framtid, som redan är här, innefattar bland annat begreppet Business Discovery.
Att förena möjligheter till att hitta svaret på frågan du inte hade med kraven på information i ett traditionellt BI-system, det kräver bra verktyg och duktiga människor.

Administrerad Dataanvändning möjliggör enkel självbetjäning. **

En väldefinierad BI miljö med kraftfulla verktyg ger användaren möjlighet att själv ta fram sitt beslutsstöd, utan att behöva vänta på eller ta hjälp av andra,

Källa
* Wikipedia
** Qlik

Praktik

Många beslut grundas på bristfällig information från ofullständiga, opraktiska och i värsta fall missvisande rapporter.

Situationen med ”Listan på många sidor…”  ur vilken man plockar ett antal deltotaler, skriver in dessa i sitt eget Excel ark, för att så småningom skapa sig ett eget besluts underlag känns förmodligen igen av de flesta.  På många ställen är listan inte längre en fysisk pappersrapport utan en datafil, men principen är densamma.

Så vad händer ?, Jo det finns förskräckande många människor  som ägnar alldeles för mycket tid och kraft till att Skapa information för analys. I stället för att Analysera skapad information.

Även hos företag som kommit långt inom BI och Beslutsstöd finns det alltid något att lyfta vad gäller tillgång till och kvalitet på analys och beslutsunderlag.

 

Vi hjälper våra kunder att förena praktik och teori. 

40 år av lösningar

Ett axplock av lösningar vi erbjudit våra kunder genom åren.

Under de år vi hjälp företag ta fram bättre beslutstöd har vi genomfört både stora och små projekt.

Det finns egentligen inget som säger att man måste göra på ett visst sätt för att lyckas.

Däremot finns det åtminstone två fundamentala sanningar:

-          Att man inte kan lösa allt på en gång. Bättre beslutstöd får man enligt samma principer som för ätande av Elefant , dvs man tar det Bit för Bit.

-          Att man inte får nånting gjort om man aldrig börjar.   Om BI-projekten skall vänta på bättre tider och gynnsammare förutsättningar så kommer de inte igång. 

Så vi slår ett slag för BI-Lösningar: 

Här kommer några exempel på vad vi gjort genom åren hos olika företag i skilda branscher.  Men alltid med bättre beslutstöd som resultat.

Exempel på lösningar vi gjort åt olika branscher

 • Budget & Prognoser
 • Volym och pris mix.
 • Pris och lönsamhetskalkylering.
 • Försäljningsuppföljning
 • Inköp / leverantörsbevakning
 • Ekonomiuppföljning
 • Konsolidering
 • Resultat och balansräkning
 • Migrering från gammal till ny BI-miljö.
 • Dokumentation av BI miljö.
 • OTIF / leveransuppföljning.
 • HR uppföljning
 • Beläggningsuppföljning.
 • Lagervärdering
 • Lageranalyser
 • Uppföljning och analys av löpande rörelsekapital
 • Leveransprecision
 • Dashboards
 • Styr och målkort.
 • Simuleringar. Valuta exponering, prisförändringar.
 • Rabatt och säljstöd för nettofakturering
 • Försäljningsanalyser till externa intressenter,
 • Uppföljning av BI projekt

40+ års erfarenhet av affärssystem

Våra experter

Anders Lindén

Anders Lindén

BI-Expert

Åk till toppen